בנק שעות

רכישת בנק שעות - הלקוח רשאי לרכוש כמות שעות שירות ולבקש את השירות לפי הצורך באתר הלקוח בתאום מראש וסיוע מרחוק.