אסטרטגיה

הסכם תחזוקה חשוב לראייה אסטרטגית רחבת טווח על מנת שמערך המחשוב ימשיך לעבוד ללא תקלות ומיזעור סכנות.

 

יעוץ טכני

הסכם איפיון ותרשימי זרימה לתהליכים טכנולוגיים בהתאמה לארגון / בית עסק.

יישום הגדרות והטמעה בהתאם לדרישת הלקוח.