רשתות תקשורת מחשוב הינו נושא מורכב שמצריך בחינת מבנה באתר הלקוח אשר בודקים ובוחנים

היכן ניתן לסלול תשתיות ומדידת כמות תשתיות הכבילה הנדרשת לארגון ומדידת שטח המקוצה לחדר שרתים/תקשורת.

לאחר בחינת אתר המבנה הלקוח יקבל הצעת מחיר מפורטת החל משלב תכנון ויישום תוך לוח זמנים ידוע מראש.

המוצרים אשר מסופקים בהתאם ליישום הם:

תשתית כבילה פסיבית Cat 5/6/7

מערכת כבילה אופטית.

הקמת חדר שרתים/תקשורת.

תיעוד מפורט .