הלקוח יקבל יעוץ והדרכה באשר לצרכי הארגון / העסק לפרויקט הקמה, היעוץ יכלול סקירה כללית מה נמצא בשוק החומרה והתוכנה

עם חתימת הסכם עבודה , הלקוח יקבל תכנון ולוח זמנים לביצוע , לווי והכוון מהיכן לרכוש חומרה ותוכנה.

בתום הפרוייקט יעשה מקצה שיפורים ופתירת תקלות שנוצרו בזמן הקמת סביבת המחשוב.