בדיקה ואבחון באופן מקיף על מנת לקבל תוצאות מהימנות על מצב המחשב והטיפול הנדרש לעלות התיקון.

באבחון המחשב נסרקים כל רכיבי החומרה החל  מלוח האם והזיכרון הפנימי ,הדיסק הקשיח, המסך והקול.

ושאר הריכיבים כך שהלקוח יקבל הצעת מחיר מסודרת על מהות התיקון ומועד מסירת המחשב.