תחזוקה

פעילות תחזוקה שוטפת לצורך אבטחת פעילות ומניעת תקלות, פתירת תקלות הינה פיזית ו/או שליטה מרחוק כשהתקלה ברמה נמוכה, כמו כן נעשים עדכון תוכנה ולעיתים מחליפים ציוד פגום. 

הסכמי התחזוקה נעשים לפי קריאת שירות , רכישת בנק שעות ידוע מראש , או בהתאם לחוזה שירות הידוע מראש.