פקודת שורה

 

לעיתים כאשר מערכות הפעלה windows מתחלפות בגרסה, נוספות לגרסה החדשה פונקציות חדשות והקיימות שהיו מופעלות בצורה אחרת לא ניתן לגשת כפי שהמשתמש היה רגיל להפעיל בעבר או שאותם פונקציות אינן קיימות עוד, מצב שמאלץ את המשתמש להתאים את עצמו וללמוד את הפונקציות החדשות, רבים לא יודעים שאפשר לגשת לאותם פונקציות באמצעות פקודת שורה שלא משתנה, כך שאם יזכרו את הפקודה ידו של המשתמש תהיה על העליונה.

לוחצים על כפתור וR ומיד תופיע שורה שמאפשרת לכתוב פקודה

כאשר נקיש את הפקודה hdwwiz.cpl , נקבל את מנהל ההתקנים

appwiz.cpl מציג את רשימת התוכנות המותקנות במחשב

timedate.cpl מציג לכם את שעון הזמן לכיוון.

ncpa.cpl מציג לכם את התקני הרשת.

Desk.cpl מציג הגדרות תצוגה למשתמש.

main.cpl מציג מאפייני עכבר.

powercfg.cpl מנהל צריכת החשמל של המחשב.

control sticpl.cpl מציג מנהל מדפסות.

sysdm.cpl מציג את מאפייני המחשב והמערכת וסביבת העבודה.

Intl.cpl מציג הגדרות אזור ושפה.

מוזמנים לנסות ולהתנסות.