איתור תקלות

איתור תקלות נעשה בשיטה לוגית העוברת על פני שלבים

שלב ראשון סורקים את רכיבי החומרה, לוח האם על פני מרכיביו ,זיכרון הפנימי של המחשב הדיסק הקשיח , כרטיס מסך ,כרטיסי הרשת , כרטיס קול , זאת על מנת לדעת אם הבעיה נמצאת באחד מרכיביי המחשב או ייתכן והבעיה נמצאת ברמת תוכנה מערכת ההפעלה.    

רוב התקלות הם שהמחשב נעשה איטי כתוצאה מחוסר תחזוקה והמצב בא לידי ביטוי בכך שיש יותר מדי תוכנות מיותרות שפועלות ברקע באותו זמן וגוזלות משאבים, תוכנות ריגול , רישום חלקי או פגום וכמובן וירוס.

חלק מתקלות התוכנה הם פשוטות ואינם עולות ביוקר עם זאת יכול להיות תקלות חומרה אשר מצריך בדיקה מעמיקה יותר וייתכן ויש צורך להחליף רכיב חומרה.