חזון

"טכנולוגיית מידע איננה יותר משאב עיסקי , היא הפכה לסביבה עסקית"

J.Browing Economist June 1990

.החזון להבטיח הכרת הצרכים ,תכנון ,יישום , שיפור על מנת להבטיח עבודה רציפה